PRODUKTIONSSTYRNING


Kursen ger dig kunskap om:

  • Hur Produktionsstyrning påverkar lönsamhet, kundvärden och kapitaleffektivitet.
  • Grundläggande krav på planering och preparering.
  • Förutsättningar och krav för genomförande av produktionsprocessen.
  • Olika möjligheter till förbättringar och hur man kan börja.
  • Begrepp och definitioner.

INTRODUKTION


TRAILER


Få en glimt av den här kursen


RESULTAT


Med nya insikter kommer ditt team bli bättre rustat för att delta i diskussioner och bidra till ett mer framgångsrikt företag.