STYRNING AV FÖRSÖRJNINGSKEDJOR

Kursen ger dig kunskap om:

  • Hur försörjningskedjor påverkar ledtid, kundvärden och lönsamhet.
  • Hur försörjningskedjor beter sig under olika förhållanden.
  • Grundläggande krav för ledning och styrning.
  • Hur man kan utveckla och förbättra försörjningskedjan.

INTRODUKTION

TRAILER


Få en glimt av den här kursen


RESULTAT


Med nya insikter kommer ditt team bli bättre rustat för att delta i diskussioner och bidra till ett mer framgångsrikt företag.