STYRNING AV FÖRSÖRJNINGSKEDJOR

Kursen ger dig kunskap om:

  • Hur försörjningskedjor påverkar lönsamhet, kundvärden och kapitaleffektivitet.
  • Grundläggande krav för planering och affärsstrukturer.
  • Grundläggande krav för ledning och synkronisering av leverantörsprocesser.
  • Olika möjligheter till positiva förändringar och var man kan börja.
  • Grundläggande begrepp och definitioner av viktiga nyckeltal.

INTRODUKTION

TRAILER


Få en glimt av den här kursen


Svensk version kommer snart

RESULTAT


Med nya insikter kommer ditt team bli bättre rustat för att delta i diskussioner och bidra till ett mer framgångsrikt företag.