INTERGRERAD AFFÄRSPLANEING


Kursen ger dig kunskap om:

  • Syftet med Integrerad affärsplanering (IBP), Sälj- & Verksamhetsplanering och Huvudplanering.
  • Hur IBP håller ihop Ekonomiska mål, Strategi, Försäljning och verksamheten för att möjliggöra förutsägbara resultat.
  • Grundläggande kunskaper om Prognostisering, Systematiska fel(Bias), Aggregering och grov kapacitetsplanering.
  • IBP processens ingående delar, mål, agendor och planering.
  • Olika möjligheter till förbättringar och hur man kan börja.
INTRODUKTION


TRAILER


Få en glimt av den här kursen


RESULTAT


Med nya insikter kommer ditt team bli bättre rustat för att delta i diskussioner och bidra till ett mer framgångsrikt företag.