AFFÄRSEKONOMI


Kursen ger dig kunskap om:

  • De viktigaste perspektiven för styrning av ett företags ekonomi eller för en företagskoncern. 
  • De allra viktagste ekonomiska rapporterna som Balansräkning (tillgångar, skulder and eget kapital), Resultaträkning och Kassaflöde.
  • Hur man mäter vinst och lönsamhet.
  • Grundläggande begrepp och definitioner av viktiga nyckeltal.
INTRODUKTION


TRAILER


Få en glimt av den här kursen


RESULTAT


Med nya insikter kommer ditt team bli bättre rustat för att delta i diskussioner och bidra till ett mer framgångsrikt företag.