LAGERSTYRNING


Kursen ger dig kunskap om:

  • Betydelsen av lager- och sortimentsstyrning.
  • Hur lagerstyrning påverkar och påverkas av kunder, leverantörer och ekonomi.
  • Olika möjligheter till förbättringar.
  • Definition av nyckeltal.

INTRODUKTION
TRAILER


Få en glimt av den här kursen

RESULTAT


Med nya insikter kommer ditt team bli bättre rustat för att delta i diskussioner och bidra till ett mer framgångsrikt företag.